Przedmiot zamówienia

Sprzątanie pomieszczeń biurowych w dwóch obiektach Sądu Rejonowego w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4 i Pl. Grunwaldzki 14 oraz terenu utwardzonego wokół posesji przy ul. Okulickiego 2-4.

[26.02.2019 r.] Zamieszczono załącznik "Odpowiedź na pytania dot. projektu umowy i SIWZ"

[27.02.2019 r.] Zamieszczono załącznik "Informacja o sprostowaniu oczywistej omyłki w projekcie umowy"

[01.03.2019 r.] Zamieszczono załącznik "Informacja z otwarcia ofert"

[18.03.2019 r.] Zamieszczono załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"

[28.03.2019 r.] Zamieszczono załącznik "Informacja o podpisaniu umowy"

Miejesce składania ofertSąd Rejonowy w Świdnicy, ul. Okulickiego 2-4, 58-100 Świdnica, pok. 301 (II piętro)
Termin składania ofert2019-03-01
Oferty należy złożyć do godziny10:00
Miejsce otwarcia ofertSąd Rejonowy w Świdnicy, ul. Okulickiego 2-4, 58-100 Świdnica, pok. 302 (II piętro)
Data otwarcia ofert2019-03-01
Godzina otwarcia ofert10:15

Załączniki

Plik Data dodania Dodany przez Rozmiar pliku Pobrania
pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 18 marca 2019 12:28 Piotr Kunas 73 KB 309
pdf Ogłoszenie o zamówieniu 19 lutego 2019 10:52 Piotr Kunas 402 KB 301
pdf SIWZ 19 lutego 2019 11:00 Piotr Kunas 8 MB 346
pdf Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy 19 lutego 2019 11:00 Piotr Kunas 487 KB 307
pdf Załącznik nr 2 do SIWZ (nr 1 do oferty) - formularz cenowy 19 lutego 2019 11:00 Piotr Kunas 254 KB 268
pdf Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków 19 lutego 2019 11:00 Piotr Kunas 259 KB 283
pdf Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia 19 lutego 2019 11:00 Piotr Kunas 244 KB 272
pdf Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy dot. podmiotu 19 lutego 2019 11:00 Piotr Kunas 297 KB 279
pdf Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 19 lutego 2019 11:00 Piotr Kunas 177 KB 283
pdf Załącznik nr 7 do SIWZ - wykaz wykonywanych usług 19 lutego 2019 11:00 Piotr Kunas 158 KB 304
pdf Załącznik nr 8 do SIWZ - projekt umowy 19 lutego 2019 11:00 Piotr Kunas 3 MB 284
pdf Załącznik nr 1 do umowy 19 lutego 2019 11:00 Piotr Kunas 2 MB 302
pdf Załącznik nr 9 do SIWZ (nr 2 do umowy) - opis przedmiotu zamówienia 19 lutego 2019 11:00 Piotr Kunas 1 MB 326
pdf Załącznik nr 10 do SIWZ - wykaz urządzeń technicznych 19 lutego 2019 11:00 Piotr Kunas 194 KB 300
pdf Odpowiedź na pytania dot. projektu umowy i SIWZ 26 lutego 2019 15:28 Piotr Kunas 3 MB 284
pdf Informacja o sprostowaniu oczywistej omyłki w projekcie umowy 27 lutego 2019 14:27 Piotr Kunas 175 KB 290
pdf Informacja z otwarcia ofert 1 marca 2019 15:12 Piotr Kunas 56 KB 309
pdf Informacja o podpisaniu umowy 28 marca 2019 14:38 Piotr Kunas 324 KB 202

Historia ostatnich zmian:

Brak historii.