Przedmiot zamówienia

Całodobowa ochrona obiektu, osób i mienia Sądu Rejonowego w Świdnicy położonego w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4 oraz całodobowa ochrona mienia obiektów nie podlegających obowiązkowej ochronie będących w trwałym zarządzie Sądu Rejonowego w Świdnicy, znajdujących się przy ul. Inwalidów Wojennych (monitoring całodobowy)

[15.01.2020] dodano informację z otwarcia ofert

[30.01.2020] dodano informację o podpisaniu umowy

Miejesce składania ofertSąd Rejonowy w Świdnicy, ul. Okulickiego 2-4, 58-100 Świdnica, pokój 301 (II piętro)
Termin składania ofert2020-01-15
Oferty należy złożyć do godziny10:00
Miejsce otwarcia ofertSąd Rejonowy w Świdnicy, ul. Okulickiego 2-4, 58-100 Świdnica, pokój 302 (II piętro)
Data otwarcia ofert2020-01-15
Godzina otwarcia ofert10:15

Załączniki

Plik Data dodania Dodany przez Rozmiar pliku Pobrania
pdf ogłoszenie o zamówieniu 9 stycznia 2020 13:50 Piotr Kunas 5 MB 274
pdf załącznik nr 1 do ofety formularz cenowy 9 stycznia 2020 13:50 Piotr Kunas 293 KB 228
pdf załącznik nr 1 do ogłoszenia formularz ofertowy 9 stycznia 2020 13:50 Piotr Kunas 697 KB 233
pdf załącznik nr 1 do umowy - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 9 stycznia 2020 13:50 Piotr Kunas 913 KB 236
pdf załącznik nr 2 do ogłoszenia opis przedmiotu zamówienia 9 stycznia 2020 13:50 Piotr Kunas 5 MB 245
pdf załącznik nr 2 do umowy oświadczenie 9 stycznia 2020 13:50 Piotr Kunas 292 KB 242
pdf załącznik nr 3 do ogłoszenia projekt umowy 9 stycznia 2020 13:50 Piotr Kunas 6 MB 272
pdf załącznik nr 4 do ogłoszenia oświadczenie o spełnieniu warunków 9 stycznia 2020 13:50 Piotr Kunas 367 KB 253
pdf załącznik nr 5 do ogłoszenia oświadczenie dot. wykluczenia 9 stycznia 2020 13:50 Piotr Kunas 351 KB 220
pdf załącznik nr 6 do ogłoszenia wykaz usług 9 stycznia 2020 13:50 Piotr Kunas 439 KB 251
pdf załącznik nr 7 do ogłoszenia oświadczenie dot. osób 9 stycznia 2020 13:50 Piotr Kunas 289 KB 214
pdf załącznik nr 8 do ogłoszenia oświadczenie o grupie kapitałowej 9 stycznia 2020 13:51 Piotr Kunas 305 KB 247
pdf załącznik nr 9 do ogłoszenia oświadczenie o grupie interwencyjnej 9 stycznia 2020 13:51 Piotr Kunas 232 KB 250
pdf Informacja z otwarcia ofert 15 stycznia 2020 13:59 Piotr Kunas 487 KB 244
pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 21 stycznia 2020 12:23 Radosław Zawada 607 KB 233
pdf Informacja o podpisaniu umowy 30 stycznia 2020 12:51 Piotr Kunas 357 KB 225

Historia ostatnich zmian:

Brak historii.