Przedmiot zamówienia

Całodobowa ochrona obiektu, osób i mienia Sądu Rejonowego w Świdnicy

Miejesce składania ofertSąd Rejonowy w Świdnicy, ul. Okulickiego 2-4, 58-100 Świdnica, pok. 301, II piętro, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 lub przesłać na adres zamawiającego
Termin składania ofert2019-01-10
Oferty należy złożyć do godziny10:00
Miejsce otwarcia ofertSąd Rejonowy w Świdnicy, ul. Okulickiego 2-4, 58-100 Świdnica, pok. 302, II piętro
Data otwarcia ofert2019-01-10
Godzina otwarcia ofert10:15

Załączniki

Plik Data dodania Dodany przez Rozmiar pliku Pobrania
pdf Ogłoszenie o zamówieniu 3 stycznia 2019 07:33 Piotr Kunas 499 KB 354
pdf Załącznik nr 1 do ogłoszenia - formularz ofertowy 2 stycznia 2019 16:13 Piotr Kunas 65 KB 300
pdf Załącznik nr 1 do formularza ofertowego - formularz cenowy 2 stycznia 2019 16:13 Piotr Kunas 31 KB 293
pdf Załącznik nr 2 do ogłoszenia - opis przedmiotu zamówienia 2 stycznia 2019 16:13 Piotr Kunas 529 KB 309
pdf Załącznik nr 3 do ogłoszenia - projekt umowy 2 stycznia 2019 16:13 Piotr Kunas 6 MB 307
pdf Załącznik nr 1 do umowy - umowa powierzenia 2 stycznia 2019 16:13 Piotr Kunas 109 KB 302
pdf Załącznik nr 2 do umowy - oświadczenie dot. zatrudnienia 2 stycznia 2019 16:13 Piotr Kunas 21 KB 305
pdf Załącznik nr 4 do ogłoszenia - oświadczenie dot. spełnienia warunków 2 stycznia 2019 16:13 Piotr Kunas 37 KB 291
pdf Załącznik nr 5 do ogłoszenia - oświadczenie dot. braku przesłanek 2 stycznia 2019 16:13 Piotr Kunas 34 KB 270
pdf Załącznik nr 6 do ogłoszenia - wykaz usług 2 stycznia 2019 16:13 Piotr Kunas 26 KB 280
pdf Załącznik nr 7 do ogłoszenia - oświadczenie dot. wykształcenia 2 stycznia 2019 16:13 Piotr Kunas 25 KB 279
pdf Załącznik nr 8 do ogłoszenia - oświadczenie dot. przynależności do grupy kap. 2 stycznia 2019 16:13 Piotr Kunas 28 KB 271
pdf Załącznik nr 9 do ogłoszenia - oświadczenie o grupie interwencyjnej 2 stycznia 2019 16:13 Piotr Kunas 17 KB 292
pdf Odpowiedź na pytania dotyczące ogłoszenia 7 stycznia 2019 14:27 Piotr Kunas 513 KB 303
pdf Odpowiedź na pytanie dotyczące ogłoszenia 2 9 stycznia 2019 09:40 Piotr Kunas 291 KB 275
pdf Informacja z otwarcia ofert 10 stycznia 2019 15:00 Piotr Kunas 55 KB 284
pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 16 stycznia 2019 10:18 Piotr Kunas 102 KB 272
pdf Informacja o podpisaniu umowy 29 stycznia 2019 14:49 Piotr Kunas 44 KB 275

Historia ostatnich zmian:

Brak historii.