Przedmiot zamówienia

Sprzątanie pomieszczeń biurowych w dwóch obiektach Sądu Rejonowego w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4 i Pl. Grunwaldzki 14 oraz terenu utwardzonego wokół posesji przy ul. Okulickiego 2-4.

Miejesce składania ofertSąd Rejonowy w Świdnicy, ul. Okulickiego 2-4, Sekretariat Dyrektora pok. 301 (II piętro)
Termin składania ofert2018-03-12
Oferty należy złożyć do godziny10:00
Miejsce otwarcia ofertSąd Rejonowy w Świdnicy, ul. Okulickiego 2-4, pok. 302 (II piętro)
Data otwarcia ofert2018-03-12
Godzina otwarcia ofert10:15

Załączniki

Plik Data dodania Dodany przez Rozmiar pliku Pobrania
pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 23 marca 2018 11:50 Piotr Kunas 92 KB 858
pdf Informacja z otwarcia ofert 12 marca 2018 14:56 Piotr Kunas 58 KB 919
pdf Odpowiedź na zapytanie dot. pow. podłóg typu tarket 8 marca 2018 13:44 Piotr Kunas 26 KB 865
pdf Ogłoszenie o zamówieniu 2 marca 2018 13:13 Mirosław Chęcik 3 MB 922
pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2 marca 2018 13:12 Mirosław Chęcik 16 MB 917
doc Załącznik nr 1 do oferty, formularz cenowy 2 marca 2018 13:13 Mirosław Chęcik 17 KB 874
doc Załącznik nr 1 Formularz ofertowy sprzątanie 2018 2 marca 2018 13:13 Mirosław Chęcik 17 KB 825
doc Załącznik nr 3 Oświadczenie - spełnienie warunków 2 marca 2018 13:13 Mirosław Chęcik 15 KB 816
doc Załącznik nr 4 oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia 2 marca 2018 13:13 Mirosław Chęcik 15 KB 827
doc Załącznik nr 5 oświadczenie podmiot trzeci 2 marca 2018 13:13 Mirosław Chęcik 18 KB 850
doc Załącznik nr 6 oświadczenie o grupie kapitałowej 2 marca 2018 13:13 Mirosław Chęcik 13 KB 788
doc Załącznik nr 7 wykaz usług - sprzątanie 2 marca 2018 13:13 Mirosław Chęcik 15 KB 821
doc Załącznik nr 10 do SIWZ wykaz sprzętu 2 marca 2018 13:13 Mirosław Chęcik 14 KB 841

Historia ostatnich zmian:

Brak historii.