Sygnatura aktSygn. akt I Ns 255/17
SpadkodawcaDanuta Smaruj
RodzajPostanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza
Treść

Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 255/17 wydał w dniu 13.02.2019r. r. postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Danucie Smaruj ur. 15.12.1950 r.  c. Władysława i Marii  , zmarłej w dniu 13.05.2015r. r. w Świdnicy, ostatnio zamieszkałej w Jaworzynie Śląskiej, który wykona Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Ida Piecuch 

 

POUCZENIE:

Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (6381 § 4 k.p.c. w zw. z art. 637 § 1 k.p.c.).

Historia ostatnich zmian:

Brak historii.