Sygnatura aktI Ns 152/19
SpadkodawcaWojciech Gniot
RodzajPostanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza
Treść

„Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Świdnicy I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 152/19 wydał w dniu 29 kwietnia 2019 r. postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Wojciechu Gniot, PESEL 48072502233,  zmarłym w dniu 03 czerwca 2016 r. w Świdnicy, ostatnio stale zamieszkałym w Świdnicy przy ul. Marusarzówny 1, który wykona Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza.

 

POUCZENIE:

Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (6381 § 4 k.p.c. w zw. z art. 637 § 1 k.p.c.).”;

Historia ostatnich zmian:

Brak historii.