Sygnatura aktSygn. akt I Ns 1663/16
SpadkodawcaAlojzy Zabielski
RodzajPostanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza
Treść

Sędzia Sądu Rejonowego w Świdnicy I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 1663/16 wydał w dniu 30.12.2016r. postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Alojzym Zabielskim, PESEL 36051907850  zmarłym w dniu 05 stycznia 2012r. w Świebodzicach. ostatnio zamieszkałym w Świebodzicach, gmina Świebodzice, który wykona Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Ida Piecuch

 

POUCZENIE:

Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (6381 § 4 k.p.c. w zw. z art. 637 § 1 k.p.c.).

Historia ostatnich zmian:

Brak historii.