Sygnatura aktI Ns 31/18
SpadkodawcaRegina Libuda
RodzajZłożenie wykazu inwentarza
Treść

Referendarz Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Wydział I Cywilny informuje, że pod sygn. akt I Ns 31/18 zarejestrował złożony przez spadkobiercę wykaz inwentarza z dnia 18 stycznia 2018 roku po Reginie Libudzie, numer PESEL 32052808107, zmarłej 11 stycznia 2017 roku, której ostatnim miejscem zwykłego pobytu były Świebodzice ul. Zamkowa 3/2.

POUCZENIE

  1. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c.).
  2. Spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).
  3. Spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 6381 § 3 pkt 2 i § 4 k.p.c.).

Historia ostatnich zmian:

Brak historii.