Sygnatura aktI Ns 697/17
SpadkodawcaZbigniew Błaszyk
RodzajPostanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza
Treść

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Świdnicy I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 697/17 wydał w dniu 20 listopada 2017 r. postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Zbigniewie Błaszyku, PESEL 60082715274, zmarłym w dniu 16 października 2014 r. w Świdnicy, ostatnio zamieszkałym w Miłochowie 4B/6, gmina Świdnica, który wykona Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Małgorzata Walas.

POUCZENIE:

Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (6381 § 4 k.p.c. w zw. z art. 637 § 1 k.p.c.).

Historia ostatnich zmian:

Brak historii.