Sygnatura aktI Ns 687/17
SpadkodawcaŁukasz Ostojski
RodzajZłożenie wykazu inwentarza
Treść

Sygn. akt I Ns 687/17

POSTANOWIENIE

Dnia 30 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym :

Przewodniczący SSR Paweł Walkiewicz

po rozpoznaniu w dniu 30 października 2017 r. w Świdnicy na posiedzeniu niejawnym sprawy złożenia wykazu inwentarza po zmarłym Łukaszu Ostojskim przy uczestnictwie Katarzyny Ostojskiej, Małgorzaty Ostojskiej i Romana Ostojskiego

postanawia:

  1. na podstawie przepisu art. 636 3 § 3 k.p.c. zarządzić ogłoszenie na stronie internetowej tut. Sądu i na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Świdnicy , że spadkobiercy Łukasza Ostojskiego , syna Romana i Małgorzaty, zmarłego w dniu 16 stycznia 2016 roku w Świdnicy, złożyli w tut. Sądzie wykaz inwentarza po w/w spadkodawcy
  2. na podstawie przepisu art .638 1 § 3 k. p. c pouczyć , że:
  • ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taka potrzebą dostatecznie uzasadni
  • osoby wymienione w przepisie art. 637 § 1 k.p.c., tj. spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza , uczestniczyć w spisie inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Historia ostatnich zmian:

Brak historii.