Sygnatura aktI Ns 655/17
SpadkodawcaAnna Fitrzyk
RodzajPostanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza
Treść

Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 655/17 wydał w dniu 02 listopada 2017 r. postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Annie Fitrzyk, PESEL 65062612826, zmarłej w dniu 10 grudnia 2014 r. w Świdnicy, ostatnio zamieszkałej w Bystrzycy Górnej gmina Świdnica, który wykona Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Małgorzata Walas.

 

POUCZENIE:

Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (6381 § 4 k.p.c. w zw. z art. 637 § 1 k.p.c.).

Historia ostatnich zmian:

Brak historii.