Sygnatura aktI Ns 577/17
SpadkodawcaArtur Palij
RodzajZłożenie wykazu inwentarza
Treść

Referendarz Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Wydział I Cywilny informuje, że pod sygn. akt I Ns 577/17 zarejestrował złożony przez spadkobiercę wykaz inwentarza z dnia 1 czerwca 2017 roku po Arturze Paliju, numer PESEL 69090109972, zmarłym w dniu 31 stycznia 2017 roku, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu była Świdnica, ul. Kopernika 43.

 

POUCZENIE

  1. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c.).
  2. Spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).
  3. Spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 6381 § 3 pkt 2 i § 4 k.p.c.).

Historia ostatnich zmian:

Brak historii.