Sygnatura aktI Ns 476/17
SpadkodawcaDanuta Dudziak
RodzajPostanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza
Treść

Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 476/17 wydał w dniu 10 października 2017 r. postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Danucie Dudziak, PESEL 53032201224, zmarłej w dniu 11 listopada 2016 r. w Świdnicy, ostatnio zamieszkałej w Świdnicy przy  ul.  Długiej 36/1, który wykona Urząd Skarbowy w Świdnicy

 

POUCZENIE:

Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (6381 § 4 k.p.c. w zw. z art. 637 § 1 k.p.c.).

Historia ostatnich zmian:

Brak historii.