Sygnatura aktI Ns 370/17
SpadkodawcaDanuta Marta Wójtowicz
RodzajPostanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza
Treść

„Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Świdnicy I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 370/17 wydał w dniu 16 czerwca 2017 r. postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Danucie Marcie Wójtowicz, numer PESEL 49072817086, ostatnio stale zamieszkałej w Świebodzicach przy ul. Młynarskiej 22/3, zmarłej w dniu 6 czerwca 2013 r. w Świebodzicach, którego wykonanie zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy.

 

POUCZENIE:

Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (6381 § 4 k.p.c. w zw. z art. 637 § 1 k.p.c.).”

Historia ostatnich zmian:

Brak historii.