Sygnatura aktI Ns 334/17
SpadkodawcaZbigniew Pieprz
RodzajPostanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza
Treść

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Świdnicy Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 334/17 wydał w dniu 7 września 2017 roku postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Zbigniewie Pieprzu, numer PESEL 59041504451, zmarłym dnia 23 lipca 2015 roku w Świdnicy, ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Biała 15, gmina Marcinowice, którego wykonanie zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy.

POUCZENIE:
Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 6381 § 4 k.p.c. w zw. z art. 637 § 1 k.p.c.).

Historia ostatnich zmian:

Brak historii.