Sygnatura aktI Ns 1903/16
SpadkodawcaJózef Brańka
RodzajOgłoszenie
Treść

Referendarz Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Wydział I Cywilny informuje, że pod sygn. akt I Ns 1903/16 zarejestrował złożony przez spadkobiercę wykaz inwentarza z dnia 24 listopada 2016 roku po Józefie Brańce, numer PESEL 37010321197, zmarłym w dniu 18 lipca 2016 roku, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu była Świdnica, ul. Wrocławska 32/10.

 POUCZENIE

  1. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c.).
  2. Spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).
  3. Spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (6381 § 3 pkt 2 i § 4 k.p.c.). 

Historia ostatnich zmian:

Brak historii.