Sygnatura aktI Ns 1842/16
SpadkodawcaArtur Mirosław Łysek
RodzajPostanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza
Treść

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Świdnicy Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 1842/16 wydał w dniu 31 sierpnia 2017 roku postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Arturze Mirosławie Łysek, PESEL 65051607255, ostatni adres: ul. Mennicka 14/3, 58-100 Świdnica, zmarłym w dniu 25 września 2014 roku, który wykona Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza.
Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Historia ostatnich zmian:

Brak historii.