Sygnatura aktI Ns 674/18
SpadkodawcaDaniel Kłuś
RodzajZłożenie wykazu inwentarza
Treść

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Świdnicy Wydziale I Cywilnym informuje, że pod sygn. akt I Ns 674/18 zarejestrował złożony przez spadkobierców wykaz inwentarza z dnia 25 października 2018 r. po Danielu Kłuś, numer PESEL 75021111918, zmarłym w dniu 5 lipca 2018 r., mającym ostatnie miejsce zamieszkania w Świdnicy.

 

POUCZENIE

  1. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c.).
  2. Spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza  (art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).
  3. Spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza,  w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (6381 § 3 pkt 2 i § 4 k.p.c.)

Historia ostatnich zmian:

Brak historii.