Sygnatura aktI Ns 526/19
SpadkodawcaStanisław Cichawa
RodzajZłożenie wykazu inwentarza
Treść

Referendarz Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Wydział I Cywilny informuje, że pod sygn. akt I Ns 526/19 zarejestrował złożony przez spadkobiercę wykaz inwentarza z dnia 31 maja 2019 r. po Stanisławie Cichawa, numer PESEL 48021001219, zmarłym w dniu 21 grudnia 2018 r. w Świdnicy, mającym ostatni adres zamieszkania w Świdnicy, przy ul. Wrocławskiej.

 

POUCZENIE:

  1.  Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 3 pkt 1 k.p.c.).
  2.  Spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 6381 3 pkt 2 k.p.c.).
  3.  Spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (6381 3 pkt 2 i § 4 k.p.c.)

Historia ostatnich zmian:

Brak historii.