Sygnatura aktI Ns 318/18
SpadkodawcaZygmunt Jan Kaśkiewicz
RodzajPostanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza
Treść

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Świdnicy I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 318/18 wydał w dniu 20 czerwca 2018 r. postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Zygmuncie Janie Kaśkiewicz, numer PESEL 53021918674, zmarłym w dniu 12 stycznia 2018 r. w Świdnicy, ostatnio stale zamieszkałym w Świdnicy przy ulicy Marii Curie- Skłodowskiej 15c/3, którego wykonanie zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy.

 

POUCZENIE:

Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (6381 § 4 k.p.c. w zw. z art. 637 § 1 k.p.c.).

Historia ostatnich zmian:

Brak historii.