Sygnatura aktI Ns 265/20
SpadkodawcaJanusz Roman Guzik
RodzajPostanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza
Treść

"Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny informuje, że pod sygn. akt I Ns 265/20 w dniu 5 lutego 2021r. zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Januszu Romanie Guziku, zmarłym w dniu 6 lutego 2020r. w Świdnicy, ostatnio stale zamieszkałym w Siedlimowicach.

 

POUCZENIE:

Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (6381 § 4 k.p.c. w zw. z art. 637 § 1 k.p.c.).”.

Historia ostatnich zmian:

Brak historii.