Sygnatura aktI Ns 163/18
SpadkodawcaEdmund Dygner
RodzajPostanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza
Treść

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Świdnicy I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 163/18 wydał w dniu 25 kwietnia 2018 r. postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Edmundzie Dygnerze, PESEL 50091000614, zmarłym w dniu 11 września 2011 r. w Świdnicy, ostatnio zamieszkałym w Świdnicy przy ul. Siostrzanej 7A/27, który wykona Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Grażyna Moszyńska - Zaremba.

POUCZENIE:

Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (6381 § 4 k.p.c. w zw. z art. 637 § 1 k.p.c.).

 

Historia ostatnich zmian:

Brak historii.