Sygnatura aktI N 1173/20
SpadkodawcaPaweł Witczak
RodzajZłożenie wykazu inwentarza
Treść

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Świdnicy Wydział I Cywilny informuje, że pod sygn. akt I N 1173/20 zarejestrował złożony przez spadkobierców wykaz inwentarza z dnia 4 września 2020 r. po Pawle Witczaku, zmarłym w dniu 2 września 2014 r. Świdnicy, mającym ostatni adres zamieszkania w Świdnicy.

 

POUCZENIE

  1. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 3 pkt 1 k.p.c.).
  2. Spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 6381 3 pkt 2 k.p.c.).
  3. Spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (6381 3 pkt 2 i § 4 k.p.c.)

Historia ostatnich zmian:

Brak historii.