Sygnatura aktI Ns 325/18
SpadkodawcaJan Stanisław Maksymowicz
RodzajZłożenie wykazu inwentarza
Treść

Referendarz Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Wydział I Cywilny informuje, że pod sygn. akt I Ns 325/18 zarejestrował złożony przez spadkobierców wykaz inwentarza z dnia 8 maja 2018 r. po Janie Stanisławie Maksymowiczu, numer PESEL 40040711676, zmarłym w dniu 31 maja 2017 r., mającym ostatni adres zamieszkania w  Świebodzicach, przy ulicy Bolesława Krzywoustego 69/7.

 

 

POUCZENIE

 

  1. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c.).
  2. Spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza  (art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).

Spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza,  w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (6381 § 3 pkt 2 i § 4 k.p.c.)


Historia ostatnich zmian:

Brak historii.