Ministerstwo Sprawiedliwości realizuje projekt pod nazwą Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta
w sądownictwie powszechnym (WSOI), celem którego jest usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji
w obszarze obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym. W Sądzie Rejonowym w Świdnicy wdrożono do stosowania standardy obsługi interesanta, katalogi usług z kartami usług i powiązanymi z nimi procedurami świadczenia usług, opracowanymi i udostępnionymi przez Ministra Sprawiedliwości.

Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym to:

  • sprawna obsługa interesanta oparta na nowoczesnych standardach,
  • wykwalifikowana i profesjonalna kadra,
  • jednolite wzory i formularze dla interesanta,
  • ujednolicone katalogi usług z kartami usług sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych,
  • dokumenty udostępnione w sądach oraz na stronie internetowej https://wsoi.ms.gov.pl

Na stronie internetowej https://wsoi.ms.gov.pl można zapoznać się ze szczegółami projektu, jak również uzyskać informacje, takie jak:

  • w jaki sposób interesanci mogą zrealizować daną usługę,
  • który sąd i wydział jest dla sprawy właściwy,
  • w jaki sposób zainicjować sprawy,
  • jakie złożyć dokumenty,
  • w jakim terminie należy złożyć dokumenty

Aktualne formularze stosowane w postępowaniu sądowym znajdują się w katalogach usług dostępnych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości poświęconej wdrożeniu standardów obsługi interesanta pod adresem https://wsoi.ms.gov.pl.