VI WYDZIAŁ KARNY

ul. L. Okulickiego 2-4
58-100 Świdnica
pokój 203 (I piętro)


Przewodniczący Wydziału

SSR Małgorzata Świderska

Zastępca Przewodniczącego Wydziału

        SSR Maria Ćwik-Kulczycka

Przyjmowanie interesantów:

czwartek 12:30-14:30
pokój 201 (I piętro)


Kierownik sekretariatu wydziału

Bogumiła Matras

tel. +48 74 85 18 473
fax +48 74 85 18 492
VIkarny@swidnica.sr.gov.pl
pokój 210 (I piętro)

Przyjmowanie interesantów odbywa się w Biurze Obsługi Interesantów.
Sekretariat udziela informacji stronom/pełnomocnikom jedynie w sytuacji, gdy informacji nie można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta.
Biuro Obsługi Interesantapokój 110 partertel. + 48 74 85 18 460
Czytelnia (zamawianie akt)pokój 110 partertel. + 48 74 85 18 479
Biuro Podawczepokój 114-115 partertel. + 48 74 85 18 400

 


Właściwość rzeczowa

W Wydziale Karnym rozpoznawane są sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych i obwinionych zaczynają się na litery od N do Ż.

W Wydziale Karnym wydawane są zgody/zezwolenia na widzenia z osobami tymczasowo aresztowanymi (pokój 210, I piętro) po wcześniejszym złożeniu pisemnego wniosku o widzenie.

Właściwość miejscowa

Sąd Rejonowy w Świdnicy – dla miast Świdnica i Świebodzice oraz gmin Dobromierz, Jaworzyna Śl., Marcinowice, Strzegom, Świdnica i Żarów.

Historia ostatnich zmian:

  • 29 stycznia 2018 o 14:04:16 przez Mirosław Chęcik
  • 29 stycznia 2018 o 14:04:16 przez Mirosław Chęcik
  • 4 września 2017 o 08:42:25 przez Mirosław Chęcik