W związku z ustanowionym dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, Ministerstwo Sprawiedliwości po raz kolejny koordynuje obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W bieżącym roku obchody będą się odbywały w dniach 22 – 28 lutego 2021r.

W ramach obchodów Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Sądzie Rejonowym w Świdnicy w dniach 22 – 26 lutego 2021r., w godz. 9.00-15.00, zostały zorganizowane dyżury, umożliwiające świadczenie pomocy za pośrednictwem środków łączności na odległość, tj. drogą elektroniczną i telefonicznie, kuratorów zawodowych Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich oraz Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych, u których osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad.

Adresy e-mail:

sekretariat.kuratorzy.rodzinni@swidnica.sr.gov.pl

sekretariat.kuratorzy.karni@swidnica.sr.gov.pl

Numery telefonów:

74 85 18 432

74 85 18 489

Zachęcamy równie do uzyskania wsparcia, od pomiotów, które w 2021r. świadczą pomoc finansowaną ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – lista organizacji.

Historia ostatnich zmian:

  • 5 lutego 2021 o 13:43:26 przez Patryk Oskwarek