Prezes SSR Marzena Rusin-Gielniewska Sekretariat Prezesa  ul. Okulickiego 2-4 58-100 Świdnica pok. 306 – II piętro  tel: 74 851 84 35 fax: 74 851 84 66 srs@swidnica.sr.gov.pl W sprawach skarg i wniosków Prezes Sądu przyjmuje interesantów: w czwartki od godz.12.00 do godz. 14.00 Na spotkanie z Prezesem Sądu zainteresowane strony mogą umówić się wyłącznie za pośrednictwem Sekretariatu, osobiście lub telefonicznie. W uzasadnionych przypadkach w pozostałe dni tygodnia, Prezes Sądu przyjmuje interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Organem Sądu Rejonowego jest Prezes, który m. in. kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji Dyrektora Sądu. Prezes jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzy sądowych,Czytaj więcej →