KOMORNICY DZIAŁAJĄCY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ŚWIDNICY Martin Bożkow Kancelaria Komornicza nr I w Świdnicy ul. Komunardów 4/1 58-100 Świdnica tel./fax +48 74 85 36 126 tel. +48 74 85 36 127 swidnica3@komornik.pl Przyjmowanie interesantów: środa 10:00-14:00 Sąd Rejonowy w Świdnicy, na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych, informuje, że w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Martina Bożkow zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania przez komornika spraw z wyboru. Ida Piecuch Kancelaria Komornicza nr II w Świdnicy ul. Żeromskiego 40/2 58-100 Świdnica  tel./fax (74) 850 13 95 e-mail: swidnica.piecuch@komornik.pl  www.komornik-swidnica.pl Przyjmowanie interesantów: środa 10:00-15:00 Sąd RejonowyCzytaj więcej →