SEKCJA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SĄDOWYCH

ul. L. Okulickiego 2-4
58-100 Świdnica
pokój 308 (II piętro)

tel. +48 74 85 18 482


Kierownik Sekcji Windykacji Należności Sądowych

SSR Paweł Walkiewicz


Kierownik Sekretariatu

Danuta Sowa

tel. +48 74 85 18 493
danuta.sowa@swidnica.sr.gov.pl
pokój nr 311 (II piętro)


Właściwość rzeczowa

Sekcja Windykacji Należności Sądowych Sądu Rejonowego w Świdnicy prowadzi sprawy związane z realizacją prawomocnie orzeczonych w tutejszym Sądzie należności sądowych grzywien i kosztów sądowych. Rozpoznaje wnioski o rozłożenie należności na raty, odroczenie terminu spłaty i umorzenie.

 • Należności można wpłacać bezpośrednio do kasy Sądu Rejonowego przy ul. Okulickiego 2-4 w godzinach: poniedziałek 8:00-18:00 z przerwą 11:00-11:30, wtorek – piątek 8:00-15:00 z przerwą 11:00-11:30 lub przekazem na konto:
  45 1010 1674 0053 9522 3100 0000
  Podając numer sprawy do jakiej należność jest wpłacana.
 • W przypadku wpłat dokonywanych za granicą należy podawać kody:
  Swift/Iban: Pl NBPLPLPW
  NBP O /Okręgowy Wrocław
  45 1010 1674 0053 9522 3100 0000

Historia ostatnich zmian:

 • 29 stycznia 2018 o 14:23:39 przez Mirosław Chęcik
 • 4 stycznia 2018 o 09:06:12 przez Mirosław Chęcik