SEKCJA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SĄDOWYCH

pl. Grunwaldzki 14
58-100 Świdnica
pokój nr B113 (I piętro)

tel. +48 74 85 18 211


Kierownik Sekcji Windykacji Należności Sądowych

SSR Paweł Walkiewicz


Kierownik Sekretariatu

Paulina Zawada

tel. +48 74 85 18 297
paulina.zawada@swidnica.sr.gov.pl
pokój nr B112 (I piętro)

Biuro Podawcze Sekcji Windykacji Należności Sądowych mieści się w siedzibie Sądu Rejonowego w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4.
Biuro Podawcze                pokój 114-115 partertel. + 48 74 85 18 400
Przyjmowanie interesantów odbywa się w Biurze Obsługi Interesantów znajdującym się w Sądzie Rejonowym w Świdnicy przy ul. L. Okulickiego 2-4.
Sekretariat udziela informacji stronom/pełnomocnikom w sytuacji, gdy informacji nie można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta.
Biuro Obsługi Interesantapokój 110 partertel. + 48 74 85 18 460
Czytelnia (zamawianie akt)pokój 110 partertel. + 48 74 85 18 479


Właściwość rzeczowa

Sekcja Windykacji Należności Sądowych Sądu Rejonowego w Świdnicy prowadzi sprawy związane z realizacją prawomocnie orzeczonych w tutejszym Sądzie należności sądowych grzywien i kosztów sądowych. Rozpoznaje wnioski o rozłożenie należności na raty, odroczenie terminu spłaty i umorzenie.

 • Należności można wpłacać bezpośrednio do kasy Sądu Rejonowego przy ul. Okulickiego 2-4 w godzinach: poniedziałek 8:00-18:00 z przerwą 11:00-11:30, wtorek – piątek 8:00-15:00 z przerwą 11:00-11:30 lub przekazem na konto:
  45 1010 1674 0053 9522 3100 0000
  Podając numer sprawy do jakiej należność jest wpłacana.
 • W przypadku wpłat dokonywanych za granicą należy podawać kody:
  Swift/Iban: Pl NBPLPLPW
  NBP O /Okręgowy Wrocław
  45 1010 1674 0053 9522 3100 0000

Historia ostatnich zmian:

 • 27 lipca 2020 o 11:48:11 przez Radosław Zawada
 • 15 października 2019 o 10:47:22 przez Piotr Kunas
 • 15 października 2019 o 10:46:49 przez Piotr Kunas