PUNKTY, W KTÓRYCH NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI SĄDU REJONOWEGO W ŚWIDNICY UDZIELANE SĄ BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

Punkt Informacji Prawnej i Obywatelskiej

ul. Kościelna 10
58-100 Świdnica

Punkt udziela porad prawnych i obywatelskich:

w poniedziałki, wtorki i środy od godz. 15:30 do 18:30
w czwartki, piątki i soboty od godz. 10:00 do 14:00


Komisja Międzyzakładowa MOZ NSZZ „Solidarność” przy podmiotach Gospodarczych i Stowarzyszeniach Powiatu Świdnickiego

Pl. Grnuwaldzki 3
58-100 Świdnica

Biuro udziela porad prawnych:

w czwartki od godziny 15:00


Powiatowe Biuro Zarządu Regionu NSZZ Solidarność

ul. Łukasińskiego 13
58-100 Świdnica

tel. +48 74 640 26 96

W sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych porady prawne udzielane są przez doradcę prawnego:

w każdy czwartek miesiąca 11:00-15:00


Państwowa Inspekcja Pracy

ul. Gen. Andersa 136
58-304 Wałbrzych

tel. +48 74 88 71 111
tel. +48 74 88 71 112

poniedziałek-piątek 10:00-15:30
(porady z zakresu prawa pracy)


Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Wałbrzyska 15
58-100 Świdnica

tel. +48 74 85 15 025

Porady udzielane przez:

radcę prawnego Mariusza Starke
poniedziałek, środa 16:30-19:00

radcę prawnego Danutę Mazur
wtorek 16:00-19:00


Stowarzyszenie Obrona Praw Człowieka i Obywatela „St.O.P.”
Biuro Porad Obywatelskich

ul. 1-go Maja 23/10
58-100 Świdnica

tel. +48 0 509 479 871

środa 10:30-18:30


DODATKOWE INFORMACJE

SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA GOSPODARCZEGO

z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Świdnicy rozpoznawane są w:

Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie

ul. Świdnicka 51
58-200 Dzierżoniów

tel. +48 74 63 34 100
fax+48 74 63 34 190

SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO I NAPRAWCZEGO

z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Świdnicy rozpoznawane są w:

Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu

ul. Słowackiego 11-12
58-300 Wałbrzych

tel. +48 74 84 30 300
fax +48 74 84 23 025

APELACJE I ZAŻALENIA

od orzeczeń wydanych przez Sąd Rejonowy w Świdnicy rozpoznawane są w:

Sądzie Okręgowym w Świdnicy

Plac Grunwaldzki 14
58-100 Świdnica

tel. +48 74 85 18 300 (centrala)

Historia ostatnich zmian:

  • 8 grudnia 2017 o 11:15:00 przez Piotr Kunas