PUNKT OBSŁUGI KASOWEJ – NIECZYNNY

Uprzejmie informujemy, że od dnia 17 marca 2020r. do dnia 30 kwietnia 2020r. Punkt Obsługi Kasowej jest nieczynny.

Wpłat związanych z postępowaniem sądowym można uiszczać na poniższe rachunki bankowe:

KONTO DOCHODÓW:

45 1010 1674 0053 9522 3100 0000

  • opłaty związane z: wniesieniem pozwu, wpisami do ksiąg wieczystych, grzywnami wymierzonymi przez Sąd Rejonowy w Świdnicy w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych

KONTO ZALICZEK:

82 1010 1674 0053 9513 9800 0000

  • opłaty związane z: kosztami na opinię biegłego, kuratorów procesowych, rejestrem spadkowym oraz zaliczkami na koszty umieszczeniem ogłoszeń w prasie

KONTO FUNDUSZU POSPENITENCJARNEGO:

87 1130 1033 0018 8161 1420 0003

  • opłaty związane z : tytułu orzeczonej nawiązki lub świadczeń pieniężnych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

KONTO DEPOZYTOWE:

22 1130 1017 0021 1001 8390 0004

  • opłaty związane z : tytułu poręczeń majątkowych oraz z tytułu uiszczenia ceny nabycia nieruchomości w drodze licytacji

Wszelkich opłat sądowych można również dokonywać za pośrednictwem platformy e-Płatności (również dokonywać zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej) – https://oplaty.ms.gov.pl

Historia ostatnich zmian:

  • 30 marca 2020 o 12:44:21 przez Patryk Oskwarek
  • 18 marca 2020 o 07:44:51 przez Patryk Oskwarek
  • 13 marca 2020 o 13:51:36 przez Radosław Zawada