Prezes

SSR Marzena Rusin-Gielniewska


Sekretariat Prezesa

 ul. Okulickiego 2-4
58-100 Świdnica
pok. 306 – II piętro

 tel: 74 851 84 35
fax: 74 851 84 66
srs@swidnica.sr.gov.pl


W sprawach skarg i wniosków Prezes Sądu przyjmuje interesantów:

w czwartki od godz.12.00 do godz. 14.00

Na spotkanie z Prezesem Sądu zainteresowane strony mogą umówić się wyłącznie za pośrednictwem Sekretariatu, osobiście lub telefonicznie.

W uzasadnionych przypadkach w pozostałe dni tygodnia, Prezes Sądu przyjmuje interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.


Organem Sądu Rejonowego jest Prezes, który m. in. kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji Dyrektora Sądu.
Prezes jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów oraz kuratorów sądowych danego sądu. Prezesa sądu zastępuje Wiceprezes.

Historia ostatnich zmian:

  • 1 czerwca 2020 o 09:41:08 przez Radosław Zawada
  • 18 lipca 2018 o 09:40:46 przez Piotr Kunas