Portal Informacyjny sądów powszechnych z obszaru apelacji wrocławskiej dostępny jest pod adresem:

https://portal.wroclaw.sa.gov.pl

Uprzejmie informujemy, że Zarządzeniem Nr 0210-49/19 Prezesa Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 30 października 2019r. w Sądzie Rejonowym w Świdnicy udostępnia się dane o sprawie, treści protokołów i pism sądowych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji wrocławskiej na zasadach określonych w Regulaminie Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji wrocławskiej wprowadzonym Zarządzeniem nr A-0210-12/19 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 19 sierpnia 2019r.

Warunki korzystania z Portalu Informacyjnego szczegółowo określa Regulamin Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych z obszaru apelacji wrocławskiej.

Historia ostatnich zmian:

  • 5 stycznia 2021 o 10:41:00 przez Patryk Oskwarek
  • 14 grudnia 2017 o 13:26:21 przez Mirosław Chęcik
  • 12 grudnia 2017 o 14:29:43 przez Mirosław Chęcik