www.niebieskalinia.info

niebieskalinia@niebieskalinia.info


 W związku z realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, w tym w szczególności działania 4.2.4. Podejmowanie działań zmierzających do nawiązania i wzmocnienia współpracy pomiędzy służbami realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w każdym województwie, poprzez utworzenie i aktualizację bazy danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie poszczególnych służb na poziomie województwa oraz umieszczenie jej na stronach internetowych instytucji wojewódzkich i okręgowych, przedstawiamy Państwu Bazę danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa – aktualna wersja znajduje się na stronie:

Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Historia ostatnich zmian:

  • 28 lipca 2020 o 13:56:26 przez Piotr Kunas
  • 26 lipca 2018 o 15:09:39 przez Mirosław Chęcik
  • 26 lipca 2018 o 15:09:24 przez Mirosław Chęcik