JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM – PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielenie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu. Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach:

Ministerstwa Sprawiedliwości:

http://www.ms.gov.pl

oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych:

 http://pokrzywdzeni.gov.pl

Historia ostatnich zmian:

  • 11 lutego 2017 o 22:09:20 przez Piotr Kunas
  • 11 lutego 2017 o 22:08:48 przez Piotr Kunas
  • 11 lutego 2017 o 22:07:59 przez Piotr Kunas