Sąd Rejonowy w Świdnicy jest jednostką budżetową.
NIP: 884-11-58-962
REGON: 000325305


Działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.1997.78.483),
  • Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2016.2062- t. j. z poźn. zm.),
  • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.2316 z późn. zm.),
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS.2003.5.22 z późn. zm.).

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Świdnicy obejmuje:

  • miasta: Świdnica, Świebodzice;
  • gminy: Dobromierz, Jaworzyna Śl., Marcinowice, Strzegom, Świdnica i Żarów.

Historia ostatnich zmian:

  • 25 sierpnia 2017 o 11:13:35 przez Mirosław Chęcik
  • 25 stycznia 2017 o 06:52:55 przez Piotr Kunas