Z dniem 1 stycznia 2016 roku na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. 2015.1418), Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno – Konsultacyjny w Świdnicy stał się Opiniodawczym Zespołem Sądowych Specjalistów, działającymi w strukturze organizacyjnej Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia i ustalenia obszarów właściwości opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów (Dz. Urz. MS. 2015. 260) w Sądzie Okręgowym w Świdnicy utworzone zostały Zespoły:

 1. I Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów – (dla obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Dzierżoniowie i Świdnicy)

  I Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów
  ul. Łukowa 11
  58-100 Świdnica
  tel./fax + 48 74 852 17 75
  ozss.swidnica@swidnica.so.gov.pl

  Kierownik Zespołu – Renata Białas

 2. II Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów – (dla obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Kłodzku i Ząbkowicach Śl.)

  II Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów
  ul. Grunwaldzka 2
  57-300 Kłodzko
  tel./fax + 48 74 862 18 30
  ozss.klodzko@swidnica.so.gov.pl

  Kierownik Zespołu – Agnieszka Biniek

 3. III Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów – (dla obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Wałbrzychu)

  Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów
  ul. Słowackiego 15A/1
  58-300 Wałbrzych
  tel./fax + 48 74 842 90 56
  ozss.walbrzych@swidnica.so.gov.pl

  Kierownik Zespołu – Urszula Wiercioch


Zadaniem zespołów jest sporządzanie na zlecenie sądu lub prokuratora:

 • opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich,
 • prowadzenie mediacji,
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w sprawach nieletnich,
 • prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin,
 • ponadto zespoły mogą współdziałać z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu.

Historia ostatnich zmian:

 • 25 sierpnia 2017 o 11:04:14 przez Mirosław Chęcik
 • 27 kwietnia 2017 o 10:55:35 przez Piotr Kunas
 • 27 kwietnia 2017 o 10:48:52 przez Piotr Kunas