W związku z rozpowszechnianiem się na terenie kraju koronawirusa SARS-COV-2 wywołującego zachorowania na COVID-19 Prezes Sądu Rejonowego w Świdnicy, na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020r. poz. 365 – t.j. z późn. zm.) zarządził odwołanie (z wyznaczeniem nowych terminów po 31 marca 2020r.) terminów rozpraw i posiedzeń, wyznaczonych pierwotnie w okresie od dnia 13 marca 2020r. do dnia 31 marca 2020 r., z wyjątkiem spraw dotyczących stosowania (przedłużenia) tymczasowego aresztowania lub innych środków izolacyjnych, zagrożonych przedawnieniem, spraw związanych z odebraniem dziecka lub podobnych, dotyczących pilnych zarządzeń tymczasowych, a także innych uznanych przez referenta na pilne, z uwzględnieniem kwestii stawiennictwa osób z obszarów, a których stwierdzono zagrożenie lub przypadki zakażenia.

        Informacje o odwołaniu ww. terminów można uzyskać telefonicznie lub mailowo.

Historia ostatnich zmian:

  • 12 marca 2020 o 16:09:40 przez Piotr Kunas
  • 12 marca 2020 o 16:06:13 przez Piotr Kunas
  • 12 marca 2020 o 16:03:05 przez Piotr Kunas