W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i potrzebą podjęcia kolejnych działań profilaktycznych mających na celu ochronę zdrowia pracowników i interesantów Sądu Rejonowego w Świdnicy oraz pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 27 kwietnia 2020r. A-0100-1/20, Prezes Sądu Rejonowego w Świdnicy, zarządził odwołanie rozpraw i posiedzeń oraz wstrzymanie ich wyznaczania w okresie od 1 maja 2020r. do 15 maja 2020r. (za wyjątkiem spraw pilnych).

Wykaz spraw pilnych, w których terminy rozpraw i posiedzeń nie zostały odwołane zamieszczany i aktualizowany jest na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Świdnicy.

Historia ostatnich zmian:

  • 27 kwietnia 2020 o 15:26:24 przez Patryk Oskwarek
  • 27 kwietnia 2020 o 15:01:59 przez Patryk Oskwarek