Informacje ogólne

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Koordynatorem ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Świdnicy jest
SSO Agnieszka Połyniak
669 993 892
74 8518 255
 rzecznik.prasowy@swidnica.so.gov.pl

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie Sądu Okręgowego w Świdnicy:

http://swidnica.so.gov.pl/pl/dokumenty/Mediacje

Historia ostatnich zmian:

  • 19 grudnia 2017 o 12:10:01 przez Mirosław Chęcik
  • 19 grudnia 2017 o 12:09:38 przez Mirosław Chęcik
  • 19 grudnia 2017 o 12:08:56 przez Mirosław Chęcik