Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 grudnia 2012 r. wynagrodzenie dla lekarza sądowego za wystawienie zaświadczenia wynosi 100 zł.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń (Dz. U. 2012, poz. 1317).

Wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Historia ostatnich zmian:

  • 1 września 2017 o 08:46:06 przez Mirosław Chęcik
  • 28 sierpnia 2017 o 14:34:33 przez Mirosław Chęcik
  • 25 sierpnia 2017 o 14:28:22 przez Mirosław Chęcik