Koordynator do spraw dostępności

 Jolanta Tłoczek

Sąd Rejonowy w Świdnicy
ul. L. Okulickiego 2-4
58-100 Świdnica

tel. stacjonarny: 71 748 99 06
tel. komórkowy: 514 111 388
dostepnosc@swidnica.sr.gov.pl

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019r.
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie usług świadczonych przez Sąd Rejonowy w Świdnicy,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 
  • monitorowanie działalności Sądu Rejonowego w Świdnicy w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Historia ostatnich zmian:

  • 4 lutego 2021 o 10:16:31 przez Patryk Oskwarek
  • 4 lutego 2021 o 10:15:39 przez Patryk Oskwarek
  • 24 września 2020 o 09:50:52 przez Patryk Oskwarek