Koordynator do spraw dostępności

 Monika Molenda

Sąd Rejonowy w Świdnicy
ul. L. Okulickiego 2-4
58-100 Świdnica

tel. 74 851 84 54
monika.molenda@swidnica.sr.gov.pl

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy:
realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do Sądu Rejonowego w Świdnicy,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 
  • monitorowanie działalności Sądu Rejonowego w Świdnicy w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Historia ostatnich zmian:

  • 24 września 2020 o 09:50:52 przez Patryk Oskwarek
  • 24 września 2020 o 09:50:09 przez Patryk Oskwarek
  • 17 września 2020 o 13:36:32 przez Patryk Oskwarek