Opłaty sądowe (w tym za wpisy do ksiąg wieczystych), grzywny wymierzone przez Sąd Rejonowy w Świdnicy w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych należy wpłacać na konto dochodów Sądu Rejonowego w Świdnicy:

NBP O/Okręgowy Wrocław

45 1010 1674 0053 9522 3100 0000
dla przelewów zagranicznych:
IBAN – PL, KOD BIC (SWIFT) – NBPLPLPW


Wszelkie zaliczki (np. na koszty sporządzenia opinii przez biegłych, na kuratorów procesowych, tłumaczy, zaliczki na koszty umieszczenia ogłoszeń w prasie, jak również opłaty za wpis dokonany w rejestrze spadkowym w wysokości 5 zł) należy wpłacać na konto Sądu Rejonowego w Świdnicy:

NBP O/Okręgowy Wrocław

82 1010 1674 0053 9513 9800 0000
dla przelewów zagranicznych:
IBAN – PL, KOD BIC (SWIFT) – NBPLPLPW

Opłaty sądowe (zawierające orzeczone nawiązki lub świadczenia pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej) należy wpłacać na konto Funduszu Sądu Rejonowego:

Bank Gospodarstwa Krajowego

87 1130 1033 0018 8161 1420 0003
dla przelewów zagranicznych:
IBAN – PL, KOD BIC (SWIFT) – GOSKPLPW

Punkt Obsługi Kasowej nie przyjmuje wpłat z tytułu kaucji, poręczeń majątkowych oraz z tytułu uiszczenia ceny nabycia nieruchomości w drodze licytacji. Należności z tych tytułów należy wpłacać na konto sum depozytowych Sądu Rejonowego w Świdnicy:

Bank Gospodarstwa Krajowego

22 1130 1017 0021 1001 8390 0004 waluta PLN

76 1130 1017 0021 1001 8390 0002 waluta EUR

92 1130 1017 0021 1001 8390 0005 waluta USD

06 1130 1017 0021 1001 8390 0001 waluta CHF

49 1130 1017 0021 1001 8390 0003 waluta GBP


Dokonując wpłat należy w tytule przelewu zamieścić:
– imię i nazwisko
– adres
– sygnaturę sprawy i numer karty dłużnika/numer Księgi Wieczystej

Historia ostatnich zmian:

  • 24 listopada 2020 o 13:47:36 przez Patryk Oskwarek
  • 24 listopada 2020 o 13:47:16 przez Patryk Oskwarek
  • 15 września 2020 o 10:27:33 przez Patryk Oskwarek