Informacje ogólne:

W Punkcie Obsługi Kasowej można uiścić gotówką wszelkie opłaty związane z toczącymi się przed Sądem Rejonowym w Świdnicy sprawami, a także zakupić znaki opłaty sądowej. Nie są przyjmowane wpłaty na konta sum depozytowych, istnieje możliwość ich dokonania jedynie za pośrednictwem innych placówek lub bezpośrednio na konto Sądu.
Celem prawidłowego wniesienia opłaty w Punkcie Obsługi Kasowej należy przedłożyć wezwanie do dokonania wpłaty lub podać numer sprawy/numer księgi wieczystej, tytuł wpłaty, kwotę, imię i nazwisko oraz adres.

Lokalizacja Punktu Obsługi Kasowej:

Budynek Sądu Rejonowego w Świdnicy, ul. Okulickiego 2-4 (parter)

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek: 8:00-18:00 przerwa od 11.00 do 11.15
Wtorek – piątek 8:00-15:00 przerwa od 11.00 do 11.15

Telefon do Punktu Obsługi Kasowej:

74/ 8518 462

Możliwe formy wniesienia opłat sądowych:

 • bezgotówkowa – tradycyjny przelew na rachunek Sądu Rejonowego w Świdnicy,
 • wpłaty gotówkowe – bezpośrednio w Punkcie Obsługi Kasowej z wyłączeniem wpłat na konta sum depozytowych,
 • platforma portal e-płatności dostępny pod adresem: https://oplaty.ms.gov.pl, który służący do wniesienia wszelkich opłat sądowych, regulowania opłat za pozew (wniosek), opłat kancelaryjnych (np. za wydanie odpisu orzeczenia) oraz dokonywania zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.

Numery kont bankowych:

 • Konto dochodów Sądu Rejonowego w Świdnicy (opłaty sądowe, w tym za wpisy do ksiąg wieczystych, koszty i grzywny sądowe w sprawach cywilnych, karnych i rodzinnych)

NBP O/Okręgowy Wrocław

45 1010 1674 0053 9522 3100 0000
dla przelewów zagranicznych:
IBAN – PL, KOD BIC (SWIFT) – NBPLPLPW


 • Konto zaliczek Sądu Rejonowego w Świdnicy (zaliczki na koszty sporządzenia opinii przez biegłych, na kuratorów procesowych, tłumaczy, zaliczki na koszty umieszczenia ogłoszeń w prasie, jak również opłaty za wpis dokonany
  w rejestrze spadkowym
  w wysokości 5 zł)

NBP O/Okręgowy Wrocław

82 1010 1674 0053 9513 9800 0000
dla przelewów zagranicznych:
IBAN – PL, KOD BIC (SWIFT) – NBPLPLPW

 • Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (opłaty sądowe zawierające orzeczone nawiązki lub świadczenia pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej)

Bank Gospodarstwa Krajowego

87 1130 1033 0018 8161 1420 0003
dla przelewów zagranicznych:
IBAN – PL, KOD BIC (SWIFT) – GOSKPLPW

 • Konto sum depozytowych (wpłaty z tytułu poręczeń majątkowych i zabezpieczeń składanych w związku
  z postępowaniem karnym, kaucje, wadia oraz sumy stanowiące przedmiot sporu składane w związku
  z postępowaniem sądowym, reszta ceny nabycia)

Bank Gospodarstwa Krajowego

22 1130 1017 0021 1001 8390 0004 waluta PLN

76 1130 1017 0021 1001 8390 0002 waluta EUR

92 1130 1017 0021 1001 8390 0005 waluta USD

06 1130 1017 0021 1001 8390 0001 waluta CHF

49 1130 1017 0021 1001 8390 0003 waluta GBP

Historia ostatnich zmian:

 • 20 listopada 2020 o 11:57:22 przez Patryk Oskwarek
 • 19 listopada 2020 o 11:37:17 przez Patryk Oskwarek
 • 19 listopada 2020 o 11:36:00 przez Patryk Oskwarek