W okresie: 25-29 maja 2020r. w Czytelni Akt Sądu Rejonowego w Świdnicy
interesanci obsługiwani będą w godz. od 9.00 do 15.00
z uwzględnieniem przerw na dezynfekcję w ciągu dnia, z zachowaniem reguł bezpieczeństwa (zasłanianie ust i nosa, uprzednie zdezynfekowanie rąk żelem dezynfekującym zamontowanym na terenie budynku).

Wgląd do akt możliwy w wyznaczonym dniu i godzinie, po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym zamówieniu akt.

Kontakt z Czytelnią Akt Sądu Rejonowego w Świdnicy:

-tel.: +48 74 85 18 479, +48 74 85 18 460,

-e-mail: boi@swidnica.sr.gov.pl

Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w Czytelni Akt do 1 osoby oraz ograniczenie czasowe dotyczące zapoznawania się z aktami określając je na 30 minut.
Osoby umówione w Czytelni Akt Sądu zobowiązane są do stawienia się w budynku Sądu maksymalnie 5 minut wcześniej.


W okresie: 25-29 maja 2020r. w Biurze Podawczym i Biurze Podawczym i
Ekspozyturze Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w
Świdnicy interesanci obsługiwani będą w godz. od 9.00 do 15.00

z uwzględnieniem przerw na dezynfekcję w ciągu dnia, z zachowaniem reguł bezpieczeństwa (zasłanianie ust i nosa, uprzednie zdezynfekowanie rąk żelem dezynfekującym zamontowanym na terenie budynku).

Biura Podawcze Sądu wyłącznie przyjmują korespondencję.

Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w budynku Sądu w celu złożenia korespondencji w Biurze Podawczym i Biurze Podawczym i Ekspozyturze Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych do 1 osoby.

Zaleca się interesantom składanie korespondencji kierowanej do Sądu Rejonowego w Świdnicy za pośrednictwem skrzynki podawczej, umieszczonej przed wejściem do budynku Sądu, która będzie regularnie opróżniana przez pracownika Sądu. Aby uzyskać potwierdzenie złożenia korespondencji, na kopercie lub w nagłówku pisma, należy podać adres poczty elektronicznej, na który zostanie przesłane potwierdzenie wpływu.

W przypadku niemożności wejścia na teren budynku Sądu Rejonowego
w Świdnicy z uwagi na wprowadzone ograniczenia liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w Biurze Podawczym i Biurze Podawczym i Ekspozyturze Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, należy oczekiwać na wejście do budynku Sądu z zachowaniem między interesantami odstępów 2-metrowych. Obowiązuje jedna kolejka.

Historia ostatnich zmian:

  • 26 maja 2020 o 07:53:53 przez Patryk Oskwarek
  • 26 maja 2020 o 07:53:12 przez Patryk Oskwarek