W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z szybkim rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i potrzebą podjęcia kolejnych działań profilaktycznych mających na celu ochronę zdrowia pracowników i interesantów Sądu Rejonowego w Świdnicy, Zarządzeniem Nr 0210-13/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 24 marca 2020r., wstrzymuje się przyjmowanie korespondencji składanej bezpośrednio przez interesantów w Biurze Podawczym (za wyjątkiem obsługi korespondencji od operatora pocztowego Poczty Polskiej S.A.) oraz w Biurze Podawczym i Ekspozyturze Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystychod dnia 25 marca 2020r. do odwołania.

Korespondencję kierowaną do Sądu Rejonowego w Świdnicy należy przesyłać za pośrednictwem operatorów pocztowych lub składać do skrzynki podawczej umieszczonej przed wejściem do budynku Sądu, która będzie regularnie opróżniana przez pracownika Sądu. Aby uzyskać potwierdzenie złożenia korespondencji, na kopercie lub w nagłówku pisma, należy podać adres poczty elektronicznej, na który zostanie przesłane potwierdzenie wpływu.

Od dnia 25 marca 2020r. do odwołania, wstęp do budynku Sądu, poza osobami zatrudnionymi i stale współpracującymi, mają wyłącznie strony i pełnomocnicy uczestniczący w rozprawach/posiedzeniach oraz świadkowie/biegli/tłumacze itp. wezwani na rozprawy/posiedzenia należące do kategorii pilnych.

Pozostali interesanci nie będą wpuszczani do budynku Sądu.

Historia ostatnich zmian:

  • 24 marca 2020 o 13:44:19 przez Patryk Oskwarek
  • 24 marca 2020 o 13:43:51 przez Patryk Oskwarek
  • 24 marca 2020 o 13:43:38 przez Patryk Oskwarek