Wobec uchylenia art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych Sąd Rejonowy w Świdnicy informuje, że obecnie nie obowiązuje już wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych.

Historia ostatnich zmian:

  • 19 maja 2020 o 09:03:09 przez Patryk Oskwarek
  • 19 maja 2020 o 08:42:05 przez Patryk Oskwarek