W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z szybkim rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i potrzebą podjęcia kolejnych działań profilaktycznych mających na celu ochronę zdrowia pracowników i interesantów
Sądu Rejonowego w Świdnicy, Zarządzeniem Nr 0210-9/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 17 marca 2020r., wstrzymuje się przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesantówod dnia 18 marca 2020r. do odwołania.
Kontakt z Biurem Obsługi Interesantów możliwy wyłącznie w formie kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Ustala się godziny przyjęć interesantów w Biurze Podawczym oraz Biurze Podawczym i Ekspozyturze Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystychod dnia 18 marca 2020r. do odwołania, od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Od dnia 18 marca 2020r. do odwołania, wstęp do budynku Sądu, poza osobami zatrudnionymi i stale współpracującymi, mają wyłącznie strony i pełnomocnicy uczestniczący w rozprawach/posiedzeniach oraz świadkowie/biegli/tłumacze itp. wezwani na rozprawy/posiedzenia należące do kategorii pilnych, a ponadto osoby udające się złożyć korespondencję w Biurze Podawczym i Biurze Podawczym Ksiąg Wieczystych.

Pozostali interesanci nie będą wpuszczani do budynku Sądu.

Wstęp na teren obiektu możliwy tylko po uprzednim zdezynfekowaniu rąk żelem dezynfekującym zamontowanym na parterze budynku (przy pomieszczeniu Ochrony Sądu).

Historia ostatnich zmian:

  • 18 marca 2020 o 16:14:57 przez Piotr Kunas
  • 18 marca 2020 o 16:12:34 przez Piotr Kunas