W związku z ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę o nazwie COVID 19 poniżej przedstawiam zastosowane środki prewencyjne w stosunku do kuratorów sądowych:

kontakt z kuratorami sądowymi jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, poczta elektroniczna),

– kuratorzy sądowi nie przeprowadzają wywiadów środowiskowych do odwołania i powstrzymują się od wykonania wywiadów już zleconych, za wyjątkiem spraw pilnych.

Historia ostatnich zmian:

  • 17 marca 2020 o 11:10:51 przez Patryk Oskwarek
  • 17 marca 2020 o 10:23:16 przez Patryk Oskwarek
  • 17 marca 2020 o 10:19:34 przez Patryk Oskwarek